Nejnov j zpr vy NAL HAV AKTUALIZACE Dr Steven Greer

0 Views
uncensoredreport
uncensoredreport
22 Sep 2021

WEBIN ZVE EJN N 2 0 25 DUBNA 2021 Video kter douf m e i p es m rnou nedokonalost titulk spln srozumiteln sv j el P ipojte se k Dr Stevenovi Greerovi se speci ln mi hosty -Carol Rosin mluv Wernhera von Brauna kter vynalezl raketu - stavn pr vn k Daniel Sheehan -Paola Harris s odhalen m NOV ho p padu vyhled v n ET hav ri v t ho ne Roswell - Hlavn kosmonaut a tren r astronaut pro Rusko Timofey Egorov -Velvyslanec m ru Steven Seagal a dal Bude p edlo en d kaz o um l ch UFO kter zinscenovaly mnoho fale n ch mimozemsk ch ud lost P ipojte se k n m osobn - soukrom rezidence ve Scottsdale v AZ s Dr Greerem k 20 v ro projektu Zve ejn n PLUS dal 4 dny prezentac Webinar nen k dispozici OMEZENO na 20 osob osobn Tyto prezentace budou vrcholn m p b hem Disclosure 1990 - dnes s informacemi o tom jak kdo a kde o tajn ch programech souvisej c ch s UFO a ET a sou asn ch aktivit ch - A hlubok ponor do kontaktu CE5 meditace kolen d lkov ho prohl en a v da v dom Pokud se chcete z astnit napi te na Leru vedisclosure gmail com VYSTAVEN HOAXU ALIEN THREAT P isp jte je t dnes a z skejte jedine n d rky na podporu tohoto NOUZOV HO vzd l vac ho dokumentu kter bude uveden v ervnu leto n ho roku spole n se zpr vou editele N rodn zpravodajsk slu by o UFO pro Kongres Tento film bude vyd n jako otev en zdroj a m e jej um stit kdokoli na libovoln m webu YouTube nebo jin m hostuj c m videu kdekoli na sv t ZDARMA BEZ OMEZEN TAK DLOUH POKUD JE UVEDENO VE SV CELOSTI a http 3A 2F 2Fce5film com 2F a

  • Select a category

    10

Scroll More Videos


0 Total Comments Sort By

There no comments on your videos ATM